Afstamming

Bij het maken van een stamboom vind je familieleden van wie je het bestaan niet wist. Aan de hand van de stamboom kun je de mate van verwantschap bepalen.

Berekening graad van verwantschap

Om de graad van verwantschap te bepalen, moet eerst de gemeenschappelijke voorouder gevonden worden. Tel het aantal stappen in de stamboom dat nodig is om bij deze gemeenschappelijke ouder te komen en daal daarna weer af naar degene met wie je de mate van verwantschap wilt bepalen. Zie hieronder een schema ter toelichting.

Verwantschapsmodel stamboom