Kunst

Voor zover bekend telt het geslacht Van Groenewoud twee kunstenaars van wie het werk nu nog bekend is. Beiden met de naam Wilhelmus.

De oudste Wilhelmus van Groenewoud leefde van 10 april 1803 (Rotterdam) tot 20 januari 1842 (Zoeterwoude). Zijn werk is terug te vinden op de website van het Teylers Museum in Haarlem en staat ook op ‘het Geheugen van Nederland‘.  Ook de database van het Rijksmuseum vermeldt Wilhelmus van Groenewoud met 7 werken, waaronder ‘Le Prince Diepo Negro’, helaas zonder afbeeldingen. Daarnaast is werk terug te vinden op het ‘Erfgoed Leiden en Omstreken‘.

De andere Wilhelmus van Groenewoud van wie nog werk bekend is, is geboren op 3 september 1860 en gestorven op 14 augustus 1940 in Utrecht.

Wilhelmus van Groenewoud (1860 – 1940)

 Wilhelmus van Groenewoud (1803 – 1842)

De ‘Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars’ van Pieter A. Scheen (1969) vermeldt over Wilhelmus van Groenewoud: ‘Vanaf 1827 was hij in Leiden werkzaam (in 1829 woonde hij in bij de kunstschilder Jan Gaijkema), vertrok na 1839 naar Zoeterwoude. Medewerker van J. Erxleben en dr A. Saagmans Mulder. Schilder, tekenaar en lithograaf van landschappen. Staat in de registers vermeld als: kunstschilder en tekenmeester. Tentoonstellingen Haarlem, 1825, Amsterdam 1824 en 1826 en Den Haag 1827 – 1830: diverse landschappen, waaronder verscheidene gestoffeerd met schapen; wintergezicht; landschap met vee. Stedelijke Prentenverzameling Leiden: enige tekeningen, waaronder gezichten op Voorschoten; de ruïne van Teylingen; het Plantsoen te Leiden, enz.’

Nederlands-Indië

Veel werken van Wilhelmus van Groenewoud hebben betrekking op de overzeese gebieden van Nederland. Deze uitingen zijn opgenomen in C.J. Temminck’s ‘Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezittingen’, uitgegeven in 1839 – 1844.

Verhandelingen over de natuurlijke Geschiedenis der Nederlandsche Overzeesche Bezittingen

Coenraad Jacob Temminck was de oprichter en eerste directeur van het Rijksmuseum van natuurlijke Historie in Leiden van 1820 tot 1858.

Tentoonstellingen

Wilhelmus van Groenewoud heeft in 1824 en in 1825 deelgenomen aan ‘tentoonstellingen van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters‘ in respectievelijk Amsterdam en Haarlem.